Praktisk

Kontakt-information til nuværende lejere

Udlejning:

Frank Holm Hansen
tlf. 22833582
fhh@ejendomskontoret.dk

Inspektører:

Steen Löfvall og Per Saur
inspektor@ejendomskontoret.dk

Administration (CEJ Ejendomsadministration A/S):

Kamilla Ketels
tlf. 33707745
kke@cej.dk

Anne Karina Jellum
tlf. 33707715
akj@cej.dk

Døgnvagt – bestilling af håndværkere

Henvendelse vedrørende bestilling af håndværkere rettes altid til inspektører indenfor normal åbningstid.

Hvis en akut nødsituation opstår udenfor inspektørernes kontortid, kontaktes døgnvagten hos Frederiksberg VVS på telefon 33 21 62 73.

Det præciseres, at der kun må tages kontakt til døgnvagten i akutte situationer, der kræver øjeblikkelig indsats, som fx vand- eller stormskade.

Misbrug og uberettigede henvendelser vil medføre krav om lejers dækning af omkostninger.