top of page
AdobeStock_181074671.jpeg

Betingelser for leje af
boliger hos Ejendomskontoret

Ejendomskontoret tilbyder primært lejligheder til virksomheder, ambassader samt internationale organisationer, der søger gode boliger til deres medarbejdere.

 

Lejlighederne er beliggende i Københavns centrum (city), Østerbro, Frederiksberg, Hellerup og Amager. Lejlighederne er alle velbeliggende og istandsat med nyt køkken og bad/toilet og nye tekniske installationer.

 

Lejekontrakten indgås mellem virksomheden og Ejendomskontoret med angivelse af en navngivet fremlejer. Lejemålet er som hovedregel tidsbegrænset for 5 år, dog kan lejemålet til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel af lejer.

 

Lejemålet overtages nyistandsat. Aftale om lejers istandsættelse ved fraflytning vil fremgå af kontrakten.

Der stilles sikkerhed i form af et depositum på 3 måneders leje samt forudbetalt leje svarende til 3 måneder leje.

 

Ejendomskontoret gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at holde husdyr i selskabets lejligheder uden særlig tilladelse.

Citrus Fruits
Kvinde på telefon

Praktiske forhold

Kontaktinformation for nuværende lejere

Ejendomsinspektør

Ejendomsinspektør kontaktes ved skader eller hvis der er behov for vedligeholdelse af ejendommen eller i lejligheden:

 

For at sikre hurtig og smidig ekspedition foretrækkes det at henvendelse ske på e-mail inspektor@ejendomskontoret.dk

 

Hvis der er tale om hastesager, kan nedenstående telefonnumre anvendes:

 

  • Carsten – telefon 30 84 17 01

  • Per - telefon 91 55 76 77

  • Steen – telefon 40 87 28 11

 

Inspektørernes træffetider er mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 / fredag kl. 8.00 – 14.00

 

Ejendomsadministrator

Selskabets ejendomme administreres af CEJ Ejendomsadministration A/S, hvortil kontakt om bl.a. huslejebetaling, varmeregnskab og øvrige forespørgsler, herunder opsigelse af lejemål:

 

Der er tilknyttet 2 primære medarbejdere: 

 

Kamilla – direkte telefon 33 70 77 45 / kke@cej.dk

Anne – direkte telefon 33 70 77 15 / akj@cej.dk

 

CEJ Ejendomsadministration A/S

Meldahlsgade 5, 1.sal

1613 København V.

Hovedtelefon: 33 33 82 82

 

Administrators træffetider er er mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00

 

Døgnvagt – bestilling af håndværkere

Henvendelse vedrørende bestilling af håndværkere rettes altid til inspektører indenfor normal åbningstid.

 

Hvis en akut nødsituation opstår udenfor inspektørernes kontortid, kontaktes døgnvagten hos Frederiksberg VVS på telefon 33 21 62 73.

 

Det præciseres, at der kun må tages kontakt til døgnvagten i akutte situationer, der kræver øjeblikkelig indsats, som fx vand- eller stormskade.

 

Misbrug og uberettigede henvendelser vil medføre krav om lejers dækning af omkostninger.

 

Såfremt man låser sig ude af lejligheden, skal man tilkalde låseservice for egen regning. Der kan ikke ske henvendelse til inspektører eller administrator herom.

 

bottom of page