Betingelser for leje af boliger hos Ejendomskontoret

Ejendomskontoret tilbyder lejligheder til virksomheder, ambassader samt internationale organisationer, der søger gode boliger til deres medarbejdere.
Lejlighederne er beliggende i Københavns centrum (city), Østerbro, Frederiksberg, Hellerup og Amager. Lejlighederne er alle velbeliggende og istandsat med nyt køkken og bad/toilet og nye tekniske installationer.

Lejekontrakten indgås mellem virksomheden og Ejendomskontoret med angivelse af en navngivet fremlejer. Lejemålet er som hovedregel tidsbegrænset for 5 år, dog kan lejemålet til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel af lejer.

Ved indflytning er lejemålet indflytningsklart. Dvs. der er foretaget de nødvendige istandsættelser herunder malerarbejde og eventuelle reparationer. Aftale om lejers istandsættelse ved fraflytning vil fremgå af kontrakten.

Ved indgåelse af en aftale fremsendes en lejekontrakt. Depositum udgør 3 måneders leje samt forudbetalt leje svarende til 3 måneder leje.

Ejendomskontoret gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at holde husdyr.